Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag ooglaseren gevolgen

Gevolgen van ooglaserbehandeling

De gevolgen van een ooglaserbehandeling zijn voor patiënten alleen maar positief te noemen, daar zij soms na jarenlang, dan wel decennia lang, gebruik van bril of contactlens geen van beide meer nodig hebben. Lasik ooglaserbehandelingen Bij Lasik zijn er twee…