Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gevolgen van ooglaserbehandeling

De gevolgen van een ooglaserbehandeling zijn voor patiënten alleen maar positief te noemen, daar zij soms na jarenlang, dan wel decennia lang, gebruik van bril of contactlens geen van beide meer nodig hebben.

Lasik ooglaserbehandelingen Bij Lasik zijn er twee hoofdstromingen van behandelen, de traditionele Lasik en de IntraLasik Femtosecond. Bij beide laserbehandelingen word een gedeelte van de hoornhuid verwijdert, waardoor men met de laser de bolling van de lens kan aanpassen en daarmee de sterkte van het oog naar behoefte kan bijstellen zodat er geen bril of lenzen meer hoeft te worden gedragen.

Deze twee methoden behoren tot de meest gerenommeerde ooglaserbehandelingen en zijn over de afgelopen veertig jaar uitvoerig getest.

Waren dit soort behandelingen in het verleden nog verboden in Nederland, daar er nog geen wetgeving voor was. Zo werden door de Europese Unie ooglaser klinieken bekostigd in de zuidelijke landen van Europa, zoals bijvoorbeeld in Portugal. Destijds werden door Nederlandse artsen en chirurgen, behandelingen uitgevoerd op Nederlandse patiënten. De zogenaamde ooglaser behandelvakantie.

Lasek ooglaserbehandelingen

Bij de Lasek behandeling wordt niet de lens gelaserd, maar de hoornhuid. De hoornhuid bestaat uit vijf opeen gestapelde lagen, en door de spanning in die lagen te veranderen, kan een kromming in de lichtval op de lens verandert worden, waardoor een beter gezichtsvermogen ontwikkeld wordt en een bril of contact lens overbodig wordt.

De gevolgen van een ooglaserbehandeling zijn positief te noemen, daar de uiteindelijk gemaakte kosten zeker afwegen tegen het aanschaffen van contactlenzen en brillen. De meerderheid van gelaserde patiënten hebben profijt van de behandeling. Lees hier over de kosten en veelgestelde vragen over ooglaseren.