Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag hoog BMI gevolgen

Wat zijn de gevolgen van een te hoog BMI?

BMI is de afkorting voor Body Mass Index. De Body Mass Index is een formule die berekent of je overgewicht, ondergewicht of een normaal gezond gewicht hebt. Uit de Body Mass Index formule kunnen verschillende uitkomsten komen. Wanneer de uitkomst…