Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag gevolgen van ooglaserbehandeling

Gevolgen van ooglaseren

Het laten laseren van de ogen is een medische behandeling, die wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of in het ziekenhuis. Het kan gebeuren dat er na de operatie sprake is van een aantal gevolgen of complicaties. Zowel positief als…