Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag gastric sleeve gevolgen

Gevolgen van gastric sleeve

Als we op straat gaan kijken dan zijn er steeds meer mensen te dik. Dit heeft te maken met de eetgewoontes van deze groep personen en met het eten wat je allemaal in bij de supermarkt kunt halen. Mensen die…