Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gevolgen van trouwen

Wat zijn de gevolgen van trouwen?

Wanneer je getrouwd bent veranderen er een aantal zaken. Zowel interpersoonlijk (tussen jou en je naasten) als financieel maken jullie een aantal veranderingen door.

De interpersoonlijke gevolgen van trouwen

Het moment dat je een trouwe relatie aangaat, of dat nou door middel van trouwen of elkaar op een andere manier trouw beloven plaatsvindt, betekent een kentering in je leven. Voortaan houd je rekening met de ander, leef je niet meer als vrijgezel en ben je in principe tot je dood bereid alles voor elkaar over te hebben. Waar vroeger uitgaan met vrienden of veel tijd voor jezelf centraal stonden, investeer je nu meer tijd in elkaar. Natuurlijk vergeet je niet wie je bent, maar je leeft geen los leven meer en denkt aan een toekomst samen.

De financiële gevolgen van trouwen

Als je het niet expliciet regelt dat je onder huwelijkse voorwaarden trouwt, zal je het het huwelijk bezegelen in een een gemeenschap van goederen. Een gemeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Dit geldt zowel voor bestaande als toekomstige bezittingen en schulden. Iedere schuldeiser van de echtgenoten kan zich verhalen op alle bezittingen en na echtscheiding wordt de ene echtgenoot ook aansprakelijk voor gemeenschapsschulden van de ander. Bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden behouden de echtgenoten elk hun eigen deel aan bezittingen en schulden.

Let wel op: Ook toekomstige erfenissen van ouders of andere familieleden vallen in de gemeenschap van goederen, tenzij in het testament in een uitsluitingsclausule staat bepaald dat dit niet zo is. Een gemeenschap van goederen kan slecht uitpakken wanneer de één bij het begin van het huwelijk veel meer vermogen heeft dan de ander of wanneer je onverhoopt later uit elkaar gaat.

Ook bij ondernemerschap in het huwelijk kan een gemeenschap van goederen vervelende gevolgen hebben. Bij bijvoorbeeld een faillissement kunnen schuldeisers zich verhalen op de echtelijke woning en bij een echtscheiding heeft de ander ook recht op de helft van het bedrijf. Denk wanneer je ondernemer bent dus goed na of je niet onder huwelijkse voorwaarden wilt trouwen.

Verdelen pensioen

Wanneer de echtgenoten pensioenrechten opbouwen, heeft de ander daar ook aanspraak op. Het nabestaandenpensioen blijft in beginsel ook na een scheiding toekomen aan de voormalige echtgenoot. Ook hier is de afweging tussen huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen belangrijk, al speelt gevoel hier ook een grote rol.

Alimentatie

Als je getrouwd bent geweest kan de echtgenote aanspraak maken op alimentatie. Voor het huwelijk kunt u geen afstand doen van dit recht. Als een ex-partner na echtscheiding een bijstandsuitkering ontvangt, kan de uitkeringsinstantie de uitkering eventueel verhalen op de voormalige echtgenoot. De enige manier om dit te voorkomen is door niet getrouwd te zijn geweest.

Gaat het dan alleen om geld in een huwelijk?

Nee, natuurlijk niet. Je beloofd elkaar trouw en bent samen omdat je geen leven zonder elkaar kunt voorstellen. Je bied kracht uit elkander en wil samen iets opbouwen. Het is een spirituele, emotionele en lichamelijke band die wanneer je elkaar goed behandeld met de dag sterker wordt. Houd je van elkaar dan is het huwelijk het mooiste wat er is.

Bron: http://www.jellekuiper.nl/