Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gevolgen van een kind krijgen

Een bevalling is altijd ontzettend zwaar je moet als vrouw zijnde namelijk wel een heel kind er uit duwen. Er zitten dan ook wel enkele gevolgen aan het krijgen van een kind, sommige erger of beter dan anderen. Het eerste gevolg is dat je lange tijd moe zult zijn. Een bevalling kost veel energie, na de  bevalling zal je dan ook zeker goed uit moeten rusten. Ook is het zo dat je na de bevalling stemmingswisselingen kan hebben. Dit heeft allemaal te maken met de hormonen in het lichaam van de vrouw. Tijdens de bevalling wisselen deze sterk en hierdoor kan de gemoedstoestand anders worden.

Er zitten natuurlijk ook leuke gevolgen aan het krijgen van een kind, zo zal je gelukkiger worden. We zien dat vrouwen meer serotonine in het lichaam hebben na het bevalling dan daarvoor, dit is de gelukstof in het menselijk lichaam. Je zult wel minder tijd hebben in een dag, dit komt omdat je toch tijd moet vrijmaken om bij de kleine te zijn. Een kind krijgen is dus ontzettend leuk en het zal je leven zeker veranderen. Er zitten pluspunten aan maar je zult ook enkele dingen in moeten leveren. Ben je een nieuwe moeder en zoek je baby spullen dan kun je eens kijken op https://www.nutur.nl/, dit is een zeer handige webshop. Hier hebben ze goedkope spullen die het werk als moeder veel gemakkelijker kunnen maken.