Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gevolgen van duurzaam wc papier gebruiken

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van duurzaam wc papier?

Minder belastend voor het milieu

Duurzaam geproduceerd wc papier voldoet aan de strengste milieueisen en komt op basis van cradle to cradle tot stand. Voor elke boom die gekapt wordt, wordt er een nieuwe boom terug geplant. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk uit de pulp van oud papier nieuw papier ontwikkeld, zodat er geen bomen voor gekapt hoeven worden. Dit is minder belastend voor de natuur. Door duurzaam wc papier te kopen draag je een steentje bij aan ons leefklimaat.

Het voelt beter

Niet alleen voelt het beter voor je eigen gemoedsrust, maar het papier zal ook fijner aanvoelen. Deels is dat psychologisch te verklaren omdat je een goede daad koppelt aan het product, anderzijds voelt het gerecycled papier ook echt fijner aan. Er wordt actief gemonitord op de kwaliteit van het papier om het imago in stand te houden.