Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Maand maart 2020

Gevolgen van een growth mindset

Wat zijn de gevolgen van het implementeren van een growth mindset in je bedrijf? Laten we beginnen met wat een mindset is, dat is een denk- en gedragspatroon van een persoon of een sociale groep. Hoewel er het gevaar bestaat…